,,PAGALBOS ŠVYTURYS''

 

Kauno Arkos bendruomenė nuo 2020 gegužės 18 dienos pradėjo vykdyti naują paslaugą „Pagalba priimant sprendimus“. Šiuo metu Arkoje darbuojasi 3 specialisčių komanda, kurios ieško būdų kaip padėti bičiuliams atsižvelgiant į jų valią ir norus, stiprinti jų gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus. Projekto tikslas įgalinti bičiulius, ugdyti savarankiškumą bei skatinti dalyvauti visose gyvenimo srityse.

Pagalbos priimant sprendimus paslauga įtraukta į projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomenės paslaugų plėtra“ remiamas veiklas. 

 PPS – tai vieta kur mūsų bičiuliai gauna pagalbą priimant asmeninius sprendimus. Mes veikiame kaip švyturys – užuot viską atlikusios už bičiulį, mes jam tik nušviečiame kelią ir mokome įveikti kliūtis savarankiškai. Mūsų bičiuliai, kaip tie laiveliai jūroje - Švyturys šviečia, bet jie visi plaukia savo kryptimi ir savo tempu. O mes gerbdamos jų valią ir norus visą jiems aktualią ir dažnai komplikuotą informaciją išverčiame ir pateikiame bičiuliams suprantama kalba, bei suteikiame priemones siekti savo asmeninių tikslų.

                ,,Labai džiaugiuosi PPS paslauga, nes jos rezultatai ir reikalingumas greit                        pasimatė stebint Mantą. Negalėjau patikėti kad mano sūnus nepraėjus                            mėnesiui jau išmoko naudotis jam pagamintu kalendoriumi, išmoko                                    naudotis kortelėmis prašant pagalbos, laisviau išsakyti savo nuomonę ir                        lūkesčius, įsitraukė į buities darbus .  Ši paslauga tarsi labiau suartina                              šeimos narius bendram tikslui, suteikia viltį, moko pasitikėti ir tikėti savo                      vaiko sėkme. ”

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija: “Neįgalieji turi teisę būti savarankiški, teisę išsakyti savo nuomonę, teisę laisvai pasirinkti.“ 

DSC03947.JPG

PAGALBOS PRIIMANT SPRENDIMUS KOMANDOS DIENOTVARKĖ:

8:30 Laikas bendrauti ir atlikti darbus kompiuteriu.

10:00 Malda, susikaupimas. 

11:00 Individualūs pokalbiai su bičiuliais, dalyvavimas su jais dirbtuvių veiklose, susitikimai su bičiulių tėvais ar kitais artimaisiais.

13:00 Ilgi pietūs kartu.

14:00 Išvykimai, smagūs pasivaikščiojimai ir asmeninių tikslų siekimo laikas, dalyvavimas bendruomenės susirinkimuose.

16:00 Patirties pasidalinimas komandoje, darbų planavimas, darbas kompiuteriu.

Apkirptas.JPG