top of page
DSC_0943.jpg

DĖKOJAME

UŽ PAGALBĄ IR PARAMĄ DĖKOJAME :

Geros valios žmonėms: Aleknavičiui, Anilionienei, A. Buteikiui, Butėnienei, Barkauskaitei, V. Burbienei, R. Česonienei, V. Gembickiui, E. Gruodytei, R. Gudelienei, E. Janušauskui, Kamarauskaitei, I. Kaniauskienei, P. Katinaitei, I.Kažėmėkaitei-Vitkauskienei, J. Klimavičiui, Klikūnui, G.Malinauskas, M. Markevičiui, I. Milinienei, Mickeliūnui, R. Pakėnui, F. Palaimaitei, D. R. Railaitei, R. Rimšaitei, D. Rumpienei, J. Ruškui, A. Šiurnai, R. Sopranaitei, A. Staniui, N. Stakauskaitei, G. Stremaitytei, D. Šumskui, S. Tamkevičiui, A. Tamošiūnienei, A. Urbonaitei, L. Ūsaitei, K. Veikniui, D. Venskytei – Landborg, R. Vilkaitei, U. Žakšauskaitei, M. Zdanavičiūtei, I. Zumarienei.

Įmonėms, klubams ir taryboms: UAB „Autotoja“, AB „Aksa“, UADBB „Aon Baltic“, UAB „Dalista“, UAB „Etapas“, UAB „Festo“, UAB „MLI“, UAB „Kaligrafas“, bendrija „V.Krėvės 13a“, LDK Ponų Tarybai, UAB „Pifka“, UAB „Telia, UAB „Wilara“ ir Rotary klubams Kaune, Danijoje, Čikagoje

Fondams: Lietuvių katalikų religinei šalpai

Fondation Lord Michelham of Hellingly

Bisgood foundation

Michael Giedroyc

Renovabis

Labdaros ir paramos fondui „Maisto bankas“

 

Valstybės, savivaldybių institucijoms:

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM);

Kauno miesto savivaldybės administracijai;

Kauno rajono savivaldybės administracijai;

Kauno apskrities Vyriausiajam policijos komisariatui;

Kauno rajono Socialinių paslaugų centrui;

Vytauto Didžiojo Universitetui

 

Ypatinga padėka ilgamečiams globėjams: Kauno Rotary klubui Romuvai

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME UŽ PAGALBĄ

 

International L‘arche Federation (Tarptautinės Arkos Federacijai),

L‘arche UK (Didžiosios Britanijos Arkos bendruomenių asociacijai) ir Tarptautinės Arkos palydėtojai Lietuvai Basia Wojcik.

UŽ MŪSŲ VEIKLOS PALAIKYMĄ IR VIEŠINIMĄ NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME

Informaciniams ir viešosios komunikacijos partneriams: Interneto portalams „15min.lt“, „kaunas.kasvyksta.lt“, UAB „Gravitas Partners - Co:agency“

bottom of page