top of page
DSC_1644.jpg
BENDRUOMENĖ

Ieškodamas savo gyvenimo ir tikėjimo prasmės, Gedas Malinauskas susidūrė su Žano Vanjė (Jean Vanier) mintimis, kurias jis atrado knygoje, pristatančioje „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės Chartiją ir šios bendruomenės prasmę. Jis atrado, kad „kiekvienas žmogus yra šventa istorija ir Dievas neklysta kurdamas žmones su negalia“, o patirdamas draugystę kiekvienas žmogus auga, keičiasi, gyja jo vidinės žaizdos.

VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS

Kauno „Arkos“ bendruomenės vizija:

•    Mažinti socialinę atskirtį, kartu imantis atsakomybės ir kuriant vienybę susiskaldžiusioje visuomenėje. 

DSC_0862.jpg
1 (79) (8).jpg
GYVOS PASLAUGOS: UNIKALUS MODELIS

Pagal Socialinių paslaugų katalogą, Dirbtuvės ir Gyvenimo namai atitinka Dienos socialinės globos bei Grupinių gyvenimo namų paslaugų apibūdinimą. Tačiau bendruomenėje teikiamos paslaugos turi keletą išskirtinių bruožų, kuriuos akcentuoja tik Neįgaliųjų Teisių Konvencija – į asmeninį orientuotos (individualizuotos) paslaugos ir įtrauktis į bendruomenę.

PREVENCIJA IR ASMENS APSAUGA

Visų narių ir draugų saugumas ir apsauga yra mums svarbūs ir šie veiksniai yra įtvirtinti Arkos vertybėse. Kauno Arka yra įsipareigojusi apsaugoti visus mūsų narius, su intelekto negalia ar be jos, nuo bet kokios žalos, kurią sukelia išnaudojimas, smurtas, priekabiavimas ar aplaidumas. Šis įsipareigojimas skatinti saugią aplinką ir kultūrą yra dalis mūsų misijos: gerbti kiekvieno žmogaus išskirtinę vertę.

DSC_0785_edited.jpg
bottom of page