BENDRUOMENĖ

ĮKŪRIMO ISTORIJA

Arkos bendruomenių (International L‘arche) istorija prasidėjo 1964 metais Prancūzijoje, kurią įkūrė Žanas Vanjė (Jean Vanier) kartu su negalią turinčiais Rafaeliu (Rapheal) ir Filipu (Philipp). Jau tada, bendruomenės misija buvo atskleisti žmogaus su negalia vertę ir jo reikalingumą visuomenėje, taip kuriant žmogiškesnę visuomenę, vėliau dalijantis Žanui Vanjė (J.Vanier) savo patirtimi, istorijomis, būtent jis įkvėpė kitus imtis atsakomybės už visuomenės bejėgiškiausius narius. 


Šiuo metu federaciją sudaro 154 bendruomenės 38-iose pasaulio šalyse, penkiuose kontinentuose.

Daugiau – www.larche.org


Žanas Vanjė (Jean Vanier) neaplenkė ir Lietuvos, jo mintys apie žingsnį po žingsnio patirtą atradimų metą, gyvenant bendruomenėje ir kuriant neįtikėtinai gražią bendrystę subūrė bendruomeninį judėjimą „Tikėjimas ir Šviesa“, kuris iki dabar suburia žmones su proto negalia ir jų šeimos narius. Kauno Arkos bendruomenės istorija prasidėjo, 1996 metais kai Gedas Malinauskas (Kauno Arkos bendruomenės įkūrėjas ir dabartinis vadovas) prisijungė prie Kauno „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės „Aušros žvaigždė“. Matydamas, kaip sunkiai visuomenė priima žmones su negalia ir bendruomeninių paslaugų stygių Lietuvoje, Gedas susisiekė su Šv. Jono Pauliaus II Piligrimų Centro vadovu Mantu Kuraičiu. Mantas, kurio teta taip pat turėjo intelekto negalią, suprato Gedo svajonę suteikti šiems žmonėms prasmingų patirčių ir kryptingos veiklos. Taip pat, gavę palaiminimą iš tuometinio arkivyskupo SJ Sigito Tamkevičiaus, Šv. Jono Pauliaus II Piligrimų centre nuo 2010 m. spalio 12d. jie pradėjo kartą per savaitę organizuoti susitikimus devyniems asmenims su negalia (įsidėmėkite: mūsų draugai turintis intelekto negalią, bendruomenėje vadinami bičiuliais). Pirmieji bičiuliai buvo Asta, Miranda, Arūnas, Marijus, Andrius, Erika, „didysis“ Arūnas, Audrius ir Aidas, kurie buvo Gedui pažįstami iš „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės. Tuo metu buvo organizuojami rankdarbių bei smulkūs keramikos užsiėmimai. Keletą metų bendruomenė gyvavo savanorystės pagrindu, o 2012 m. balandžio 4d. visuotinio narių susirinkimo metu savanoriai, bičiuliai ir jų tėvai įkūrė organizaciją, kurią pavadino „Šviesos dirbtuvėlės“. 
 

Per kelerius kitus metus buvo gautas nedidelis finansavimas iš Kauno miesto savivaldybės, o įmonės UABDD „Aon“ ir parapijos žmonių aukos suteikė galimybę organizuoti dažnesnius susitikimus. Ši kukli parama leido turėti nedidelę, tačiau stabilią savanorių komandą. Po dvejų metų Gedas su asistentų komanda susisiekė su „Betzata“, tuo metu vienintele Arkos bendruomene Lietuvoje. 
 

Sužinojęs, kad pasaulyje Arkos bendruomenės įkuriamos ne tik kaip gyvenimo namai, bet ir kaip prasmingo buvimo kartu bendruomenės, Gedas kreipėsi į Tarptautinės Arkos atstovę Lietuvai Mancą R. Kastelic. „Šviesos dirbtuvėlės“ bendruomenė, kuri laikėsi pagrindinių vertybių (profesionalumo, bendruomeniškumo, dvasingumo) ir troško būti pokyčio ženklu socialinių paslaugų sferoje bei visuomenėje, 2014 m. bendruomenė tapo Tarptautinės Arkos Federacijos nare ir persivadino Kauno „Arkos“ bendruomenę.

Bendruomenei augant atsirado didesnės ir labiau pritaikytos erdvės poreikis - Jėzuitai pasiūlė naudotis jiems priklausančiu namu, kurį jiems padovanojo dvi garbaus amžiaus moterys, Ona Rasimaitė ir Marija Baranauskienė, kurios maloniai sutiko dalytis gyvenimu su bendruomene iki pat savo mirties (2014 ir 2015m.). Bendruomenė rengia įvairias integracinės veiklas – šventes, talkas, pažintines išvykas, dirba su savanoriais, organizuoja mokymus proto negalios bei bendruomeninio gyvenimo temomis, rengia vasaros darbo, evangelizacines bei tarptautines stovyklas.

 

Šiuo metu, bendruomenėje lankosi 25 bičiuliai, iš kurių 6 yra nuo pat bendruomenės įsikūrimo. O 3-ims bičiuliams teikiamos laikino atokvėpio paslaugos.

 

2018m. spalio 12d., praėjus lygiai 8-eriems metams po įsikūrimo bičiulės Editos globėjai susirgus ji nebeturėjo kas ja rūpintųsi. Siekdami, kad Edita nepatektų gyventi į didelius globos namus, asistentė Ernesta sutiko pradėti Kauno „Arkos“ bendruomenės naują etapą – kurti Gyvenimo namus. Po pusmečio, mirus mamai, bendruomenė priėmė gyventi bendruomenės narį bičiulį Romą, o prie jų, siekdama išmokti gyventi savarankiškai, prisijungė bičiulė Erika.

 

Gyvenančiųjų bendruomenės namuose skaičius sparčiai didėja ir šiuo metu juose gyvena iš viso 5 žmonės (3 bičiuliai, 2 asistentai). 
 

Atsižvelgiant į deinstitucionalizacijos principus, kad toje pačioje vietoje negali būti ir užimtumas, ir bičiulių gyvenamoji vieta, o svarbiausia, kad Kauno „Arkos“ bendruomenės bičiuliai galėtų gyventi oriai, bendruomenė leidžiasi į naują iššūkį – naujų erdvesnių namų paiešką ir kūrimą. 
 

Bendruomen%C4%97_edited.jpg
Kauno_Arkos_bendruomene_kartu.png

Mes esame žmonės su intelekto negalia ir be jos, kurie dalijamės gyvenimu bendruomenėje, mokomės vienas iš kito nuoširdumo, draugystės, kasdieninių darbų ir skatiname kitus skirtumuose įžvelgti kiekvieno žmogaus ypatingą vertę.

Gedas.jpg

„Nebijok atsiliepti į visuomenės atstumto žmogaus kvietimą – žmonės padės, o Dievas pridės“,–

bendruomenės vadovas Gedas Malinauskas.