top of page
DSC_0785.jpg

ĮKŪRIMO ISTORIJA

Arkos bendruomenių (International L‘arche) istorija prasidėjo 1964 metais
Prancūzijoje, kai 
pirmąją bendruomenę Trosly miestelyje įkūrė Žanas Vanjė (Jean Vanier) kartu su negalią turinčiais Rafaeliu (Raphael) ir Filipu (Philipp). Jau tuomet išryškėjo bendruomenės misija - atskleisti žmogaus su negalia vertę ir jo reikalingumą visuomenėje, taip kuriant žmogiškesnę visuomenę. Vėliau dalindamasis savo patirtimi ir istorijomis Ž.Vanjė įkvėpė kitus imtis atsakomybės už visuomenės bejėgiškiausius narius. 


Šiuo metu federaciją sudaro 156 bendruomenės 38-iose pasaulio šalyse, penkiuose žemynuose.
Daugiau – www.larche.org


Žanas Vanjė neaplenkė ir Lietuvos: jo mintys apie žingsnis po žingsnio bendruomenėje patirtą atradimų metą ir neįtikėtinai gražios bendrystės kūrimą subūrė bendruomeninį judėjimą „Tikėjimas ir Šviesa“, kuris iki dabar suburia žmones su intelekto negalia ir jų šeimos narius.


Kauno „Arkos“ bendruomenės ištakos siekia 1996 metus, kai Gedas Malinauskas (Kauno „Arkos“ bendruomenės įkūrėjas ir ilgalaikis vadovas) prisijungė prie Kauno „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės „Aušros žvaigždė“. Matydamas bendruomeninių paslaugų stygių Lietuvoje ir tai, kaip sunkiai visuomenė priima žmones su negalia, Gedas susisiekė su Šv. Jono Pauliaus II Piligrimų Centro vadovu Mantu Kuraičiu. Mantas, kurio teta taip pat turėjo intelekto negalią, suprato Gedo svajonę suteikti šiems žmonėms prasmingų patirčių ir kryptingos veiklos. Todėl, gavę palaiminimą iš tuometinio arkivyskupo SJ Sigito Tamkevičiaus, Šv. Jono Pauliaus II Piligrimų centre nuo 2010 m. spalio 12d. jie pradėjo kartą per savaitę organizuoti susitikimus

devyniems asmenims, turintiems negalią (šioje bendruomenėje juos
vadiname bičiuliais). Pirmieji bičiuliai buvo Asta, Miranda, Arūnas, Marijus, Andrius, Erika, 
„didysis“ Arūnas, Audrius ir Aidas, kurie buvo Gedui pažįstami iš „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės. Tuo metu buvo organizuojami rankdarbių bei smulkūs keramikos užsiėmimai. Keletą metų bendruomenė gyvavo savanorystės pagrindu, o 2012 m. balandžio 4d. Visuotinio narių susirinkimo metu savanoriai, bičiuliai ir jų tėvai įkūrė organizaciją, kurią pavadino „Šviesos dirbtuvėlės“. 
 
Per kelerius kitus metus buvo gautas nedidelis finansavimas iš Kauno miesto savivaldybės, o įmonės UABDD „Aon“ ir parapijos žmonių aukos suteikė galimybę organizuoti dažnesnius susitikimus. Ši kukli parama leido turėti nedidelę, tačiau stabilią savanorių komandą. Po dvejų metų Gedas su asistentų komanda susisiekė su „Betzata“, tuo metu vienintele Arkos bendruomene Lietuvoje. 
 
Sužinojęs, kad pasaulyje Arkos bendruomenės įkuriamos ne tik kaip kartu gyvenančių žmonių su negalia ir asistentų namai, bet ir kaip prasmingo buvimo kartu bendruomenės, Gedas kreipėsi į Tarptautinės Arkos atstovę Lietuvai Mancą R. Kastelic. Jos vedama „Šviesos dirbtuvėlių“ bendruomenė, kuri jau laikėsi pagrindinių Arkos vertybių (profesionalumo, bendruomeniškumo, dvasingumo) ir troško būti pokyčio ženklu socialinių paslaugų sferoje bei visuomenėje, 2014 m. tapo Tarptautinės Arkos Federacijos nare ir pakeitė pavadinimą – tapo Kauno „Arkos“ bendruomene.

Bendruomenei augant atsirado didesnės ir labiau pritaikytos erdvės poreikis. Pasisekė, jog vienuoliai jėzuitai pasiūlė naudotis jiems priklausančiu namu, kurį jiems padovanojo dvi garbaus amžiaus moterys, Ona Rasimaitė ir Marija Baranauskienė, kurios maloniai sutiko dalytis gyvenimu su bendruomene iki pat savo mirties (2014 ir 2015m.).

Bendruomenė rengia įvairias integracines veiklas: užsiėmimus, šventes, talkas, pažintines išvykas, taip pat dirba su savanoriais, organizuoja mokymus intelekto negalios bei bendruomeninio gyvenimo temomis, rengia vasaros poilsio bei evangelizacines stovyklas.
 

Šiuo metu, bendruomenėje lankosi 32 bičiuliai, iš kurių 6 yra nuo
pat bendruomenės įsikūrimo.


Praėjus lygiai 8-eriems metams po įsikūrimo, bičiulės Editos globėjai nebegalint ja toliau rūpintis, ir padedant asistentei Ernestai, 2018m. spalio 12d. Kauno „Arkos“ bendruomenė žengė į naują etapą – įkūrė Gyvenimo namus. Po pusmečio, mirus mamai, bendruomenė priėmė gyventi bičiulį Romą, o prie jų, siekdama išmokti gyventi savarankiškai, prisijungė bičiulė Erika.
 

Gyvenančiųjų bendruomenės namuose šiuo metu gyvena 6 bičiuliai, kuriems padeda asistentų komanda.  

Siekdami, kad Kauno „Arkos“ bendruomenės bičiuliai galėtų gyventi oriai, bendruomenė leidžiasi į naują iššūkį – naujų erdvesnių namų paiešką ir kūrimą. 


Lietuvoje vykstant deinstitucionalizacijos pertvarkai atsirado galimybė plėsti veiklas, todėl 2020 m. gegužės 18d. bendruomenė atidarė Socialines dirbtuves, kurių tikslas – ugdant savarankiškumo ir darbinius įgūdžius įtraukti asmenis su negalia į darbo rinką. Taip pat 2020 m. gegužės 18d. įsikūrė Pagalbos priimant sprendimus padalinys, kurio veikla padeda asmenims su negalia atstovauti savo siekius ir pareikšti savo valią.


2023m. Bendruomenę sudaro 4 padaliniai: Dienos centras „Draugystės laivas“, Gyvenimo namai „Gyvybės duona“, Socialinės dirbtuvės „Draugystės tiltas“, Pagalbos priimant sprendimus padalinys „Pagalbos švyturys“.
Bendruomenė nuolat auga, kinta, vystosi ir juda į priekį.

Kauno Arkos bendruomenė

Mes esame žmonės su intelekto negalia ir be jos, kurie dalijamės gyvenimu bendruomenėje, mokomės vienas iš kito nuoširdumo, draugystės, kasdieninių darbų ir skatiname kitus skirtumuose įžvelgti kiekvieno žmogaus ypatingą vertę.

bottom of page