Šiuo metu Kauno „Arkos“ Bendruomenė vykdo Kauno miesto 2018 m. Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos bendruomenėje projektą.

Projekto 1 tikslas – pasitelkiant nuolatinį dienos užimtumą ir bendruomeninius ryšius, didinti Kauno miesto sunkios intelekto negalios asmenų savivertę ir orumą, savarankiškumą ir galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime.

Uždaviniai:

1.1. Organizuojant nuolatines paslaugas (5 k. į sav.) ugdyti sunkią intelekto negalią turinčių asmenų socialinius ir savarankiško gyvenimo, savitvarkos įgūdžius organizuojant sodo, daržo, maisto gaminimo ir muilo gamybos užsiėmimus.

1.2. Plėtoti sunkios negalės asmenų suvokimą apie sveiką gyvenseną ir savęs priežiūrą, mokinti apsitarnauti, naudotis tualetu, orientuotis ir judėti aplinkoje.

1.3. Atsižvelgiant į sunkią intelekto negalią, plėtoti jų saviraišką, lavinti kūrybiškumą gaminant visuomenei reikalingus darbelius (pvz. keramikos dirbinius, žvakes ir t.t. ).

1.4. Mokinti spręsti kasdienes problemas bei teikti pagalbą sprendžiant dėl sunkios negalios  kylančias emocines problemas.

Projekto 2 tikslas – sunkios proto negalės asmenims organizuoti asmeninio asistento pagalba.

2.1. organizuoti pagalbą sunkios intelekto negalią asmenims dažniau lankyti Kauno Arkos užimtumo užsiėmimus, bei palydėti į sveikatos ir kt. priežiūros įstaigas (palydint, nuvežant, padedant spręsti kylančias problemas);

2.2. organizuoti pagalbą sunkios intelekto negalės asmenims sprendžiant buityje kylančias problemas (apsitarnauti, orientuotis ir judėti aplinkoje, mokinimas savarankiškai spręsti kasdienes problemas) (22 asmenims yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis);

Projekto 3 tikslas – padėti tėvams prižiūrinčius su proto negalia asmenis išgyventi ir spręsti skaudžias priežiūros patirtis.

3.1. Organizuoti individualius susitikimus, kurioje tėvai galėtų spręsti asmenines problemas susijusias su neįgaliųjų priežiūra. Konsultuoti tėvus individualiai kai kyla bendravimo sunkumai namuose.

 

 

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Translate »