Šiuo metu Kauno „Arkos“ bendruomenė asmenims su intelekto negalia teikia Dienos globos paslaugas.

Paslaugų tikslas  – teikti visumines socialinės globos ir dienos užimtumo paslaugas, kada Asmeniui su intelekto negalia reikalinga kompleksinė ir nuolatinė specialistų priežiūra.

Dienos globa apima:

  1. Nuolatinį asistavimą – informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą ir atstovavimą (sprendžiant įvairias asmenų su intelekto negalia problemas (teisines, sveikatos, buitines, tvarkant dokumentus ir t.t.);
  2. Buvimą ryšyje – apima nuolatinį bendravimą ir palaikymą;
  3. Asmens orumo užtikrinimą – pagarbų santykį ir lygybės siekimą. Kasdieniniai ir svarbiausi sprendimai priimami kartu su asmenimis turinčiais intelekto negalią, jie prisideda prie bendruomenės valdymo, vizijos planavimo.
  4. Darbinių ir savarankiškumo įgūdžių ugdymą – mokinamą dirbti kasdieninius darbus virtuvėje, darže ir Dirbtuvėse. Asmenys su intelekto negalia mokosi gaminti vertingus darbus iš molio, lieti žvakes, gaminti medinius įrankius, velti vilną ir kurti papuošalus, piešti ir kurti dailės dirbinius. Kartu mokosi savarankiškumo – pasirūpinti savimi, planuoti ir atlikti namų ruošos darbus, ugdomi savipriežiūros įgūdžiai, mokosi orientuotis erdvėje ir vietos bendruomenėje (pvz. su asmeninio asistento pagalba mokinasi važiuoti viešuoju transportu).
  5. Bendruomenės įvykių patyrimą (gali būti suprantamas, kaip laisvalaikio organizavimas) – pažinimo ugdymą. Bendruomenės nariai vyksta į mokymo ekskursijas po Kauno muziejus, pažintines vietas. Organizuojamos piligriminės kelionės po Lietuvą ir Europą, organizuojamos bendruomenės stovyklos ir rekolekcijos.
  6. Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą – asmenų su negalia sveikatos pagalbą. Esant poreikiui kreipiamės į Sargėnų Sveikatos centrą dėl būtinosios sveikatos pagalbos, tęsiamos gydymo rekomedancijos (pvz. vaistų išvadivimas). Esant reikalui, bendruomenėje suteikiama pirminė medicinos pagalba arba asmuo hospitalizuojamas;
  7. Transporto organizavimą – dalinės pavėžėjimo paslaugos organizavimą (bet ne daugiau kaip 20 kartų per 12 mėnesių);
  8. Kasdieninį rūpestį – maitinimo užsiėmimų ir asmeninės higienos paslaugų organizavimą. Esant poreikiui asmuo su negalia yra maitinamas 3 kartus ir užtikrinamos pagrindinės higienos paslaugos (diskretiškai asistentai teikia higienos (pvz. apsiprausimo) pagalbą, padeda apsirengti, valgyti ir pan.)

 

Paslaugos gavėjai: Suaugę asmenys turintys intelekto negalią, kurie deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste arba Kauno rajone, turintys 0–55 procentų darbingumo, kuriems nustatytas dienos socialinės globos poreikis bendruomeniniuose namuose.

 

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Translate »