2017 m. vykdome 2 projektus, kuriuos finansuoja Kauno miesto savivaldybės programa ,,Iniciatyvos Kaunui“.

1 projektas: ,,Iš naujo pažink savo užaugusį neįgalų vaiką: inovatyvios pagalbos kūrimas šeimoms prižiūrinčioms suaugusį vaiką su sunkia proto negalia

Projekto tikslas: Sukurti inovatyvią paslaugą – išbandyti kompleksinę pagalbos priemonę, kuri netiesioginiu būdu spręstų ilgalaikes slepiamo psichologinio ir fizinio smurto problemas šeimose, kuriose yra prižiūrimas suaugęs asmuo su sunkia proto negalia.

Projekto uždaviniai:

 1. Inovatyvios paslaugos kūrimas, sprendžiant paslėpto psichologinio smurto problemas šeimose, kuriose prižiūrimas suaugęs vaikas su sunkia proto negalia.
 2. Pagalbos modelio, t.y. ryšio atnaujinimo užsiėmimų organizavimas ir pravedimas. Susideda iš:a)darbas su tėvais ir tėvų atvežimas į ryšio atnaujinimo (judesio terapijos) užsiėmimu; b) neįgaliųjų dalyvavimo koordinavimas; c) ekspertinis užsiėmimo pravedimas.
 3. Inovatyvios pagalbos(ryšio atnaujinimo) efektyvumo vertinimas.
 4. Tėvų prižiūrinčių vaikus su negalia tėvystės įgūdžių lavinimas.
 5. Atokvėpio paslaugos organizavimas asmenims su sunkia proto negalia, kurių mamos yra pervargusios ir norėtų pailsėti nuo intensyvios neįgalaus asmens priežiūros.

 

2 projektas: DRAUG(E)AUKIM: jaunimo / senjorų savanorystės skatinimas susidraugaujant su žmonėmis, turinčiais intelekto negalią

Projekto tikslas: DRAUGE AUKIM: jaunimo / senjorų savanorystės skatinimas susidraugaujant su žmonėmis, turinčiais intelekto negalią ir solidarumo plėtra Kauno miesto vietos bendruomenėse

Projekto uždaviniai:

 1. Savanorystės skatinimas vietos bendruomenės senjorų tarpe ir kartų patirties apsikeitimas padedant stokojantiems žmonėms.
 2. Seminarų „Savanorystės nauda vyresnio amžiaus žmonėms“ ir „Bendravimo pagrindai su neįgaliuoju“ ciklas senjorams organizavimas ir pravedimas.
 3. „Kartų kūrybos patirties“ dirbtuvės, kurių metu būtų kuriami daiktai socialinei akcijai „Pasidalinkime šiluma su stokojančiu“.
 4. Socialinės akcijos ,,Pasidalinkime šiluma su stokojančiu“ organizavimas ir vykdymas.
 5. „Draug(e)aukim” – savanorystės skatinimas susitinkant su Kauno miesto mokiniais, studentais, NVO organizacijų savanoriais, Kauno miesto universitetų studentų atstovybėmis ir vietos bendruomenių senjorais.
 6. Savanorystės / solidarumo skatinimas jaunimo tarpe organizuojant edukacinius užsiėmimus „Pažink negalią kitaip“.
 7. Savanorystės / solidarumo plėtra mokyklose organizuojant akcijas ,,Negalia (ne) baubas“.
 8. „Draug(e)aukim“ – baigiamasis savanorystės renginys kartu su Kauno Arkivyskupijos Jaunimo Centru.

 

Leave Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Translate »