Kauno “Arkos” bendruomenės 2017 m. finansinė ataskaita

 2017–ieji metai buvo ypatingai svarbūs Kauno „Arkos“ bendruomenės gyvenime. Bendruomenė 2017 metais sulaukė įvairios paramos. Kaip ir anksčiau, pagrindinę mūsų veiklą rėmė Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos programa, kurią finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Kauno miesto bei Kauno rajono savivaldybės. Jos 2017 metais mums suteikė 31 tūkst. eurų paramą. Džiugu, kad 2017 metais Kauno „Arkos“ bendruomenė laimėjo Dienos socialinės globos paslaugų teikimo bendruomeniniuose namuose viešuosius pirkimus. Ši paslauga dar tik įsibėgėja, nes Kauno miesto savivaldybė tik nuo 2017 spalio mėnesio pamažu pradėjo pirkti šias paslaugas, tad jau galime garantuoti paslaugų kokybę dažniau lankantiems bendruomenės nariams. Dėl šių programų ir paslaugų galėjome veikti kaip Dienos centras, kuriame kiekvieną dieną bičiuliai išgyvena bendruomenę: mokosi būti savarankiški, dirba įvairius darbus ir džiaugiasi draugyste su asistentais ir savanoriais.

Trūkstant lėšų administraciniams kaštams, darbuotojų ir savanorių ugdymui, piligriminėms kelionėms, mūsų bendruomenės veiklą parėmė Tarptautinė Arkos Federacija (8080 eurų) bei bendrovės UAB Gemba Taste (1500 eurų), UAB Gemba Food (1500 eurų). Norime pasidžiaugti ir ištikimu rėmėju – Lietuvių Katalikų Religine Šalpa, kuri rėmė mūsų rekolekcijas, mokymus, stovyklą Anykščių rajone, informavimo priemones ir suteikė 2592 eurų paramą.

2017 metai buvo gausūs papildomų projektų. Kauno miesto savivaldybės „Iniciatyvos Kaunui“ programa parėmė 2 projektus – 7800 eurų parama buvo skirta mūsų projektui „Iš naujo pažink savo užaugusį neįgalų vaiką“ ir 3500 eurų parama projektui „Draug(e)Aukim“. Pirmajame  projekte vyko judesio ir šokio užsiėmimai, kuriuose dalyvavo ir bičiulių tėvai bei buvo teikiama atokvėpio paslauga, o antrajame skatinama savanorystė pasikviečiant jaunimo grupes į bendruomenę arba pristatant savo bendruomenę universitetuose. Skatinome savanorystę ir senjorų tarpe, tad su Sargėnų senjorais pradėjome mezgimo būrelį. Mezgėme kojines žmonėms, kurie gyvena skurde ar gatvėje.

Toronto lietuvių bendruomenė skyrė 2319 eurų paramą, kurią gavome padedant prelatui Edmundui Putrimui. Šios aukos ir  Jaunimo iš Hanoverio  parapijos dėka (600 eurų) galėjome suremontuoti medžio dirbtuvių patalpas ir nusipirkti pagrindines medžio pjaustymo stakles, tad pradėjome naują veiklą – medžio darbus, mokinamės gaminti ikonas.

Esame dėkingi ir mūsų bendruomenės bičiulių tėvams. Išgirdę, kad nesurenkame pakankamai lėšų savo veiklai bičiulių tėvai / globėjai mūsų bendruomenę parėmė 7710 eurų suma.

Nuoširdžiai dėkojame pavieniams žmonėms ir šeimoms, kurie mus rėmė 2017 metais – jie  mums paaukojo 2329 eurų. Ypač norime padėkoti kun. Ž. Zinkevičiui, kun. V. Lukoševičiui, p. Razulevičiui, p. Pranskevičienei, M. Jucienei, S. Truskauskui, V. Sofonovai,  I. Zumarienei  bei visiems kitiems geros valios žmonėms.

Didelis indėlis – 2 proc. gyventojų pajamų mokesčių parama iš viso gavome 1773 eurų.

Detaliau skaitykite 2017 m. naujienlaiškyje –  Naujienlaiskis17

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Translate »