Didžioji savaitė

Kviečiame kartu su mumis Didįjį Ketvirtadienį švęsti Krizmos Mišias Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bazilikoj 10 val. Po jų važiuosime į namą, valgysime pietus ir plausime vieni kitiems kojas, meilės ir nuolankumo ženklan imdami pavyzdžiu Jėzų Kristų. Ateikit ir laukit atvirom širdis Kristaus prisikėlimo pergalės!

Schematiškai būtų taip:

10 val Mišios katedroje;
13 val Pietūs;
14:30 val Kojų plovimo pamaldos.

Spread the word. Share this post!

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Translate »