2014 m. kovo mėnesį bendruomenei įstojus į Tarptautinę Akos Federaciją ir tapus L’arche projektu Kaune, lydint ir moderuojant L’arche pasiuntinei Lietuvai Manca S. Kastelic, buvo suformuotos Bendruomenės Veiklos gairės 2014-2018 metams.

KAUNO ,,ARKOS“ BENDRUOMENĖS

VEIKLOS GAIRIŲ (MANDATAS)

2014- 2018 METAMS

Įpusėja ,,Arkos“ bendruomenės kūrimosi procesas. Mes norime likti atviri mūsų visuomenės poreikiams ir Dievo ženklams, ir tuo pačiu likti vedamiems Arkos Misijos: bendrystėje atpažinti negalę turinčių asmenų dovaną padedant jiems užimti teisingą vietą visuomenėje. Pagarbus santykis bendruomenėje  sukuriamas kai kiekvienas žmogus yra priimamas vienodai, atskleidžiamos kiekvieno dovanos, sudaromos sąlygos augti, vystytis bei teikiama laisvė tapti tokiu žmogumi, kokiu jis nori būti.

Per neseniai vykusį procesą, kurio metu daug bendruomenės narių ir draugų, taip pat Valdyba, buvo išklausyti, Gedas Malinauskas buvo pakviestas tapti bendruomenės vadovu ateinantiems ketveriems metams. Taip pat buvo išryškinti šie artimiausi prioritetai:

  1. Bendruomenės kūrėjai trokšta tapti Tarptautinės Arkos Federacijos dalimi ir Arka supranta bei pripažįsta šį troškimą. Yra svarbu, kad per ateinančius ketverius metus  kiti bendruomenės nariai bei Valdyba palaipsniui suvoktų ir priimtų šį troškimą. Bendruomenė turi toliau ieškoti ir atskirti, kokia geriausia Arkos vizija (identitetas) ir misija tiktų Lietuvoje, esamomis mūsų bendruomenės aplinkybėmis socialinės politikos kontekste. Palaipsniui turi būti išryškinta vizija dėl dirbtuviųPiligrimų centre ir dirbtuvių Bendruomenės Name, bei paties Namo misija.
  2. Atsakingų žmonių komanda bei bendruomenės vadovas turi vystyti bei puoselėti vaisingo darbo kartu (bendradarbiavimo) principą. Palaipsniui turi būti sukurta pareigų bei įgaliojimų pasiskirstymo sistema. Būtini reguliarūs susitikimai, kurių metu kartu su visomis suinteresuotomis pusėmis būtų svarstomi svarbiausi klausimai (subsidiarinis principas). Sprendimai, ypač tokie, kurie yra svarbūs ir darantys įtaką visiems, turi būti priimami kartu. Nuolatiniame bendradarbiavime visi  yra atskaitingi benduomenės lyderiui, o bendruomenės lyderis yra atskaitingas atsakingų žmonių komandai bei Valdybai ir Tarptautinei Arkos Federacijai. Ypatingai svarbūs bendruomenės vadovo, būsimo Valdybos prezidento ir Tarptautinės Arkos atstovo tarpusavio santykiai, bendradarbiavimas. Kiekvieno žmogaus nuolankumas ir atvirumas žengti per savo asmeninio supratimo ribas,  yra trokštamas pagrindas bendram gėriui.
  3. Bėgant laikui bendruomenė turi sukurti ir išvystyti paramos struktūrą iš vykdomų veiklų ir žmonių, būtiną nuolatiniam ilgalaikiam bendruomenės funkcionavimui:Bendruomenė ir jos Valdyba privalo ieškoti ilgalaikių nuolatinių finansinių sprendimų (Vyriausybė, Savivaldybė, Europos fondai…). Tai neišvengiamai priartins bendruomenę prie įstaigos/institucijos formos. Brolybės ir bendruomeniškumo aspektas iš vienos pusės ir profesionalumo aspektas iš kitos pusės yra abu vienodai svarbūs. Reikia maldoje bei svarstymuose nuolat ieškoti pusiausvyros tarp šių dviejų aspektų.
  4. Sukurti struktūras ir būdus, kaip bendradarbiauti įvairioms bendruomenės grupėms bei jas palaikyti (žmonės su negalia, jų tėvai ar globėjai, savanoriai, asistentai, atsakingų žmonių komanda, valdybos nariai, bendruomenės draugai).
  5. Surasti profesionalių žmonių už bendruomenės ribų, kurių pagalba ilgainiui bus reikalinga (psichologai, psichiatrai, asistentų palydėtojai…)

Bendruomenė privalo nuolat ieškoti geriausių būdų, kaip išlikti atviriems platesnei visuomenei bei megzti su ja ryšius taip, kad būtų geriausiai atskleidžiama pagrindinė Arkos misija: skelbti žmonių su intelekto negalia dovanas ir taip kurti žmoniškesnį pasaulį.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Translate »